Fotografije sa predstavljanja međunarodne kampanje “Inspiring Girls” u Srbiji