Cilj kampanje

Podaci pokazuju da devojčice u Srbiji završavaju srednje škole i fakultete više nego dečaci ali se žene kasnije u životu ređe nalaze na pozicijama odlučivanja. Iako se nalaze na istim pozicijama i obavljaju iste poslove, žene su manje plaćene od muškaraca. Podela na tzv. “muške” i “ženske” profesije i zanimanja i dalje dominira.

Kroz kampanju “Inspiring Girls Srbija” želimo da doprinesmo borbi protiv rodnih stereotipa i da motivišemo i inspirišemo devojčice da ne odustaju od svojih snova. Povezivanjem devojčica sa uspešnim ženama različitih profesija želimo da im ukažemo na širok spektar zanimanja koja postoje i da im na taj način pružimo podršku da budu vredne, hrabre i istrajne u ostvarenju svojih želja. U kampanju u Srbiji uključeni su i dečaci koji žele da prisustvuju događajima jer je važno da i oni budu upoznati sa čime se sve u svojoj karijeri i životu susreću žene – njihove drugarice, sestre, mame…kako bi spremno učestovavali u izgradnji ravnopravnog društva.    

“Inspiring Girls” je globalna kampanja, pokrenuta u Velikoj Britaniji, ali se danas realizuje u nekoliko zemalja: Srbiji, Italiji, Španiji, Čileu, Meksiku…

Inspiring Girls Internatinonal je nosilac kampanje dok lokalni partneri sprovede kampanju u različitim zemljama.

Koje su vrednosti Inspiring Girls International?

Globalno pokrivanje

Ovo je međunarodna organizacija koja širi svoje vrednosti u svim zemljama koje su zainteresovane za sprovođenje kampanje na nacionalnom nivou.

Nacionalni nivo

Inspiring Girls International kao međunarodna organizacija širi svoje vrednosti, usmeravajući zemlje da deluju na nacionalnom nivou u skladu sa svojim vrednostima, tradicijom i problemima aktuelnim za njihovo društvo. Zato i žene koje se priključuju ovoj kampanji imaju mogućnost da prenesu devojčicama svoje znanje i iskustvo i da pričaju sa njima o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju devojčice u svakoj od zemalja.

Jednostavnost

Tražimo da volonterke posvete samo 1 sat godišnje u razgovoru sa devojčicama po školama. Svaka dalja posvećenost će biti dobrodošla 🙂

 

Slobodna razmena znanja

Delimo naša znanja sa svim zemljama koje su zainteresovane za implementaciju kampanje Inspiring Girls.

 

Raznolikost

Mi ne nameravamo da nametnemo bilo kakve specifične uzore devojčicama, već samo da pružimo uvid u mnoštvo različitih profesija: od žena na najvišim pozicijama u velikim kompanijama do žena ostvarenih kao domaćice i majke, tj. priliku za upoznavanje sa ženama iz svih sfera života.