Cilj kampanje

Inspiring Girls Internatinonal je nosilac kampanje dok lokalni partneri sprovode kampanju u svojim zemljama. Lokalni partner za Srbiju je Akademija ženskog liderstva.

“Inspiring Girls” je globalna kampanja, pokrenuta u Velikoj Britaniji, ali se danas realizuje u 33 zemalje sveta.

Kroz kampanju “Inspiring Girls Srbija” želimo da doprinesmo borbi protiv rodnih stereotipa i da motivišemo i inspirišemo devojčice da ne odustaju od svojih snova. Povezivanjem devojčica sa uspešnim ženama, različitih profesija, želimo da im ukažemo na širok spektar zanimanja koja postoje i da im na taj način pružimo podršku da budu vredne, hrabre i istrajne u ostvarenju svojih potencijala. U kampanju u Srbiji uključeni su i dečaci koji žele da prisustvuju događajima, jer je važno da i oni budu upoznati sa čime se sve u svojoj karijeri i životu susreću žene – njihove drugarice, sestre, mame…kako bi spremno učestovavali u izgradnji ravnopravnog društva.

Podaci pokazuju da devojčice u Srbiji završavaju srednje škole i fakultete više nego dečaci ali se  kasnije žene ređe nalaze na pozicijama odlučivanja. Iako se nalaze na istim pozicijama i obavljaju iste poslove, žene su manje plaćene od muškaraca. Podela na tzv. “muške” i “ženske” profesije i zanimanja i dalje dominira.

Koje su vrednosti Inspiring Girls International?

Inspiring Girls International je organizacija posvećena podizanju ambicija devojaka širom sveta povezujući ih sa potencijalnim ženskim uzorima iz različitih sfera života.
Upoznajemo devojke (uzrasta od 10-15 godina) sa punom raznolikošću profesionalnih karijera i različitih opcija u životu, inspirišući ih da ciljaju visoko!

Globalno pokrivanje

Ovo je međunarodna organizacija koja širi svoje vrednosti u svim zemljama koje su zainteresovane za sprovođenje kampanje na nacionalnom nivou.

Nacionalni nivo

Inspiring Girls International, kao međunarodna organizacija, želi da proširi svoje vrednosti pre svega izgradnje društva ravnopravnosti. Ona usmerava lokalne partnere da deluju na nacionalnom nivou u skladu sa svojim vrednostima, tradicijom zemlje u kojoj rade i problemima koji su aktuelni za to društvo. Zato i žene koje se priključuju ovoj kampanji imaju mogućnost da prenesu devojčicama svoje znanje i iskustvo i da sa njima razgovaraju o svim izazovima i problemima sa kojima se suočavaju devojčice u svakoj od zemalja učesnica kampanje.

Jednostavnost

Tražimo da naše volonterke posvete samo 1 sat godišnje u razgovoru sa devojčicama u školama. Ali i svaka dalja posvećenost će biti dobrodošla 🙂

Slobodna razmena znanja

Delimo naša znanja sa svim zemljama koje su zainteresovane za implementaciju kampanje Inspiring Girls.

Raznolikost

Mi ne nameravamo da nametnemo bilo kakve specifične uzore devojčicama, već samo da pružimo uvid u mnoštvo različitih profesija: od žena na najvišim pozicijama u velikim kompanijama do žena ostvarenih kao domaćice i majke, tj. priliku za upoznavanje sa ženama iz svih sfera života.